Fullsatt jubileumståg till Helsingborg

– Tack för en trevlig resa!
– Vilken fin utfärd, detta måste vi göra om!
De positiva kommentarerna var många från de 132 personer som deltog i LJM jubileumsresa den 4 maj. Den goda uppslutningen av såväl LJM-medlemmar som allmänhet innebar att jubileumståget bestod av tre fullsatta veteranrälsbussar. Dessutom ingick ett tvåaxligt godssläp, så kallad ”tvålkopp”.
Jubileumståget kördes i samarbete med Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) med anledning av att LJM fyller 20 år. Tåget, som utgick från Alvesta, rullade först längs södra HNJ till Halmstad, med påstigande på alla stationer Värnamo-Halmstad utom en (Bredaryd!). Från Halmstad rullade tåget vidare på Västkustbanan genom Hallandsås-tunneln till Ängelholm. Där kunde resedeltagarna antingen besöka Järnvägens Museum intill järnvägsstationen, eller ta en promenad i staden.


Efter knappt två timmar rullade jubileumståget vidare till slutmålet Helsingborg, där uppehållet medgav en färjetur över till Helsingör eller, som i Ängelholm, en rundvandring i staden. Återresan norrut gick längs samma järnvägsspår med undantag av att tåget då kördes via Åstorp.


Enda störningen i den uppgjorda tidtabellen för dagen var att jubileumståget på nedvägen fick vänta ca 40 minuter i Maria, strax norr om Helsingborg, på ett försenat mötande tåg. I övrigt förlöpte resan helt som planerat.


– Ett stort tack till de många jubileumsresenärerna, och till de LJM-medlemmar som var involverade i allt praktiskt runt resan; biljettbokningar och -betalningar, kaffeserveringen ombord och försäljningen ur LJM-butiken. Ett tack även till dagens rälsbussförare Magnus Lindman och Olof Wilhelmsson och övriga engagerade SMoK:are. Alla bidrog till en trevlig och lyckad utfärd i vårligt landskap och med härlig rälsbusskänsla, säger LJM:s ordförande Per-Yngve Bengtsson.

Tågsläpp och VA-invigning i strålande sol


Söndagen den 28 april hade Landeryds Järnvägsmuseum (LJM) bjudit in till sedvanligt Tågsläpp. Ett 75-tal besökare njöt av vårsolen, fikaförsäljning och en del, som sig bör, fordonsrörelser ut och in i lokstallet. Westbo Messingsextett stod för den musikaliska underhållningen under dagen.


I samband med Tågsläppet passade LJM på att inviga det färdigställda Leader-stödda utvecklingsprojektet rörande järnvägsmuseet och lokstallet (VA-projektet). Museiföreningens ordförande Per-Yngve Bengtsson tackade alla som bidragit till arbetet som främst innebär restaurering av toaletter och duschar i lokstallet samt anläggandet av fyra ställplatser för husbilar/husvagnar jämte lokstallet.


— Projektet som sammanlagt belöper sig på cirka 860000 kr, är ett viktig steg i utvecklingen av Landeryds Järnvägsmuseum, konstaterade han.


Själva invigningen förrättades av Marion Eckardt, verksamhetsledare inom LLUH. Innan hon klippte det blågula bandet till ljudlig fanfar av Westbo Messingsextett, berättade hon om de många landsbygdsprojekt som över tid fått stöd enligt Leader-konceptet, d v s med pengar från kommun, region och EU.


Ta del av en dokumentation av Leader-projektet HÄR!

Tågsläppets besökare njöt i vårsolen, provade dressincykling eller fikade till tonerna av Westbo Messingsextett. Under förmiddagen invigdes det färdigställa utvecklingsprojektet (VA-projektet). Marion Eckardt, verksamhetsledare i Lokalt ledd utveckling Halland (LLUH), klippte det blågula bandet.

Här är de rätta tipsraderna vid Tågsläppet 28 april

Rätta svar i tipsrundan för barn:

I vilket land åkte man tåg först?                                                               1. Storbritannien
2. Vem kom på andraplatsen i årets Mello?                                         2. Medina
3. Vad är namnet på världens högsta berg?                                       X. Mount Everest
4. Vad heter fordonen?                                                                              2. Rälsbuss
5. Vilket djur går i ide under vintern?                                                      X. Björn
6. Vilket nummer ringer du när det hänt en olycka?                           1. 1-1-2
7. Hur fort får tåget åka här?                                                                     1. 90 km/tim
8. Vilken var de vanligaste barnnamn 2023?                                       2. Elsa & Noah
9. Vad heter byggnaden?                                                                         X. Vattentorn
10. Har du stenkoll på vad bränslen heter?                                           1,X,2 (sten)kol eller ’carbo på latin

Rätt svar i tipsrundan för vuxna:
1. X. Ernest Hemingway
2. 1. Brevvåg av äldre modell
3. X. Christiania/Kristiania
4. 1. Pantograf
5. X. England
6. 1. Magnus ”Måns” Huss
7. 2. Halmstad och Mora
8. X. Rallarros
9. 2. Electric
10. 1. Europeiska kol- och stålgemenskapen
11. X. AS (för Alexander Stubb, Finlands president)
12. 2. Monia Sjöström


Vinnarna kontaktas personligen! Stort grattis!

Gångbiljett från 1918 gåva till LJM


Vid årsmötet med Samverkan Långaryd-Landeryd överräckte Bertil Holmén en intressant gåva till Landeryds Järnvägsmuseum (LJM) – en avfotograferad gångbiljett utfärdad den 8 augusti 1918, giltig
på bansträckan Rydöbruk-Hyltebruk.


I järnvägarnas barndom var det inte ovanligt med gångbiljetter. Mot en årlig summa, i detta fall 3 kr, fick innehavaren tillstånd att promenera längs järnvägen på en angiven sträcka. För järnvägsföretaget var arrangemanget en intäktskälla även från människor som inte reste med tågen.


— Den här gångbiljetten hittades vid en vindsröjning i Hästhult. Därifrån var det nära att gå ner på järnvägen för arbetet på Hylte Bruk, berättade Bertil Holmén innan han överlämnade gåvan till LJM:s ordförande Per-Yngve Bengtsson, som tackade för tillskottet i museets samlingar.


Själva biljetten, som Bertil fotograferat i färg och sedan monterat bilden i en plastkasett med information om dess bakgrund, ägs av en person boende i Limmared. På dess baksida uppmanas innehavaren bl a att gå åt sidan när tåg nalkas, att lyda banbetjäningens tillsägelser och att ej nedtrampa doseringarna kring banan!


Biljetten har nummer 494 och är utfärdad av Halmstad Nässjö & Västra Centralbanans Järnvägar. Den gäller ”En arbetare vid Hyltebruk”.

Gångbiljett – en gång i tiden ett sätt att använda järnvägen utan att ta tåget.

Tågsläpp och invigning av VA-projektet


Vid Tågsläppet söndagen den 28 april passar LJM på att inviga det färdigställda VA-projektet, d v s Landeryds Järnvägsmuseums/lokstallets anslutning till det kommunala VA-nätet, restaureringen av byggnadens toaletter och duschar, den förbättrade ytterbelysningen samt, inte minst, anläggandet av fyra ställplatser för husbilar invid lokstallet. Detta utvecklingsprojekt har kunnat genomföras tack vare ekonomiskt stöd via EU:s Leader-koncept och administrativ vägledning från LLUH-kontoret i Hyltebruk.

— För att markera vår tacksamhet för erhållet stöd samt betydelsen av detta projekt i vår strävan mot ett allt bättre järnvägsmuseum, genomför vi en enkel invigningsceremoni vid de nya ställplatserna kl 11. Myndighetskontakter och anlitade entreprenörer är speciellt inbjudna att närvara. Vi hoppas att även Tågsläppet-besökare och landerydsbor i stort möter upp, säger LJM:s ordförande Per-Yngve Bengtsson.

Westbo Messingsextett spelar och har utlovat en ljudlig fanfar i samband med bandklippningen!

Hela programmet för ordinarie Tågsläpp och invigningen av VA-projektet den 28 april kl 10-15 hittar du HÄR!

Arbetshelg med gott resultat


LJM:s arbetshelg den 6-7 april lockade ett 15-tal personer som med gemensamma och idoga insatser bidrog till ett mycket gott resultat. En kort sammanfattning låter så här:

 • Toalett- och duschutrymmena i lokstallet städades, liksom lokmästarexpeditionen och trappan dit
 • Skogsdungen söder om bakom lokstallet röjdes
 • En tankvagn, som ska målas om, skrapades ren från rost och gammal färg
 • Skyltarna i den järnvägshistoriska promenadslingan tvättades
 • Vagnvågen rensades från trädpinnar, löv och grus
 • En av skyddsrumsdörrarna skrapades och målades
 • Personvagnen (B5:an från 1960-talet) städades och en av vagnens slutsignaler tömdes på vatten som läckt in
 • Den nyrestaurerade godsvagnen HNJ G 389 städades och sprickor i trävirket tätades
 • Dörr och handtag på våghuset reparerades
 • Olika brister i godsmagasinets ledstänger åtgärdades
 • m m

 

– Därutöver fick vi som gåva under dagen överta en trädgårdsmöbel som kommer att göra ny tjänst som sittgrupp utanför lokstallet. Stort tack till denne givare, och till alla övriga som bidrog till att göra arbetshelgen så framgångsrik. Där inbegriper jag Christer Johansson som även agerade grillmästare i lokstallet vid lunchtid och Kerstin och Peter Folkeson som utöver annat ordnade såväl eftermiddagskaffe som ett välsmakande samkväm i stationshuset på lördagskvällen, säger LJM:s ordförande Per-Yngve Bengtsson.

 

Han ser gärna att kommande arbetshelger lockar ännu fler deltagare.

– Arbetshelgerna är ett trevligt sätt att tillsammans förena nytta med nöje och utbyta erfarenheter och kunskaper. De kompletterar insatserna som görs under annan tid av föreningens mest aktiva medlemmar, säger han.

Årsmöte efter aktivt föreningsår

 

Vid LJM årsmöte den 23 mars i stationshuset i Landeryd deltog ett 30-tal medlemmar. Mötet kunde summera ett aktivt föreningsår med – trots tre veckors senareläggning mot normalt – lyckade TÅGDAGAR med flera nya inslag, inköp av rälsbussar och intensivt arbete med VA-projektet (se text intill).

 

Som sig bör detta år då museiföreningen fyller 20 år, serverades jubileumstårta till fikat efter årsmötesförhandlingarna, allt framdukat av Kerstin och Peter Folkeson.  Efter fikauppehållet kåserade LJM-medlemmen, fotografen och författaren Sten-Åke Bergholm i ord och bild på temat ”tågresor jag varit med om att anordna”. Det blev en uppskattad kavalkad av för längesedan försvunna ”brunfordon” och miljöer i skiftande väder och årstider. Sten-Åke Bergholm avtackades med en gåva bestående av en inramad HNJ-affisch.

 

Föreningsstyrelsen omvaldes i sin helhet.

Dressin till jubilerande LJM


Landeryds Järnvägsmuseum (LJM) har som gåva fått en cykeldressin från forna Varberg-Ätrans Järnväg (ursprungligen med signatur WbÄJ).
– Dressin-gåvan är en trevlig start på vårt jubileumsår. Museiföreningen fyller 20 år under 2024. Det ska vi uppmärksamma, bl a under TÅGDAGARNA 7-8 september, säger LJM:s ordförande Per-Yngve Bengtsson.


Cykeldressinen har skänkts av Gällareds Hembygdsförening. Den har ett förflutet från Gällareds station och Silvergärde hållplats.
– Få av dagens Gekås-besökare vet att Ullared har ett förflutet som järnvägsknut. Där korsade normalspåriga WbÄJ den smalspåriga Falkenbergs Järnväg (FJ). Den senare, i folkmun Pyttebanan, band samman Falkenberg med Limmared, fortsätter Per-Yngve Bengtsson.


WbÄJ fick en kort och brokig historia. När banan öppnades år 1911, hade Ätran redan järnvägsförbindelse med Kinnared på Halmstad Nässjö Järnvägar (HNJ), via Fegen. En förväntat viktig transportled hade skapats mellan västerhavet och det virkesrika inre Halland och Småland.


WbÄJ visade dock tidigt sviktande ekonomi. Från år 1932 organiserades därför driften av hela sträckan Varberg-Kinnared som ett dotterbolag till HNJ; Varberg-Kinnared Trafik AB. Upplägget byggde på ett avtal med Riksgäldskontoret, och bestod fram till slutet av 1936 då HNJ sade upp avtalet. Därefter och fram till nedläggningen av all trafik Varberg-Ätran-Kinnared år 1962, trafikerades forna WbÄJ av Statens Järnvägar (SJ). Den fem mil långa Varbergsbanan blev alltså bara 50 år.


– Det värmer lite extra att få ta hand om materiel från järnvägar som försvunnit. I synnerhet om det, som här, rör sig om saker som använts i vardagen. Cykeldressiner var i decennier ett dagligt arbetsfordon för banvakter och annan personal ute i spåret. Så vi tackar Gällareds Hembygdsförening för detta proveniensfyllda tillskott i LJM:s samlingar, säger Per-Yngve Bengtsson.

Cykeldressinen från Varberg-Ätrans Järnväg överlämnades till LJM av Anna-Carin Andersson och Uno Andersson från Gällareds Hembygdsförening. Som tack fick de ett exemplar av boken om HNJ-banorna (se LJM-butiken).

LJM får HNJ-plakett


Från Lennart Albrektson, Halmstad, har LJM fått flera intressanta gåvor. Dels ett antal ritningar på tidiga HNJ-motorvagnar, dels en s k gasnyckel, dels en av de minnesplaketter som HNJ-anställda fick i samband med förstatligandet av HNJ-banorna den 1 juli 1945.
Plaketten utfördes av myntgravören Leo Holmberg och präglades till 60-årsdagen av Halmstad Nässjö Järnvägs AB bildande den 29/6 1945. Denna dag, något dygn innan HNJ övergick i Statens Järnvägar (SJ) högtidlighölls med en festlighet i Halmstad med 565 av HNJ:s befattningshavare och pensionärer närvarande.
– Den aktuella plaketten tilldelades Lennart Albrektsons farfar Yngve Albrektson, vid tillfället
snabbvagnsförare på HNJ. Den är komplett med sin röda ask med guldtryck och personligt kort. Vi tackar för denna unika gåva från ett speciellt tillfälle i vår ”hemmabanas” historia, säger LJM-ordföranden.

HNJ minnesplakett präglades inför förstatligandet av HNJ-banorna 1 juli 1945.

Ritningar till LJM:s samlingar


Ulf Smedbo, Göteborg, har till LJM skänkt ett antal äldre byggnadsritningar på lokstallet och överliggningsbyggnaden för tågpersonal i Landeryd, den senare riven.
– Tydligt daterad dokumentation av detta slag är alltid ett värdefullt inslag i ett museums samlingar.
Vi tackar Ulf Smedbo för denna gåva, kommenterar LJM:s ordförande Per-Yngve Bengtsson.
Enligt LJM-ordföranden är de många gåvorna till LJM av skilda slag, en hjälp i arbetet med att ge en ännu bättre bild av  järnvägsdriftens olika delar.
– Vi arbetar ju kontinuerligt för att höja informationsvärdet för de allt flera besökarna i museet, och då krävs såväl intressanta objekt som att vi kan visa upp dem på ett bra sätt. I det senare avseendet, är interiörerna i våra renoverade HNJ-godsvagnar en tillgång. Vagnarnas inre kan användas för att exponera fotografier, tidtabeller, lyktor, verktyg etc i suggestiv miljö.